36
     ภูเก็ตซักรีดเปิดให้บริการซักรีดแก่โรงแรมต่างๆในปี พ.ศ.2522 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “มุ่งมั่น พัฒนา สู่ระดับสากล” ปัจจุบันงานบริการของภูเก็ตซักรีดครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต กระบี่ และพังงา ด้วยรถขนส่งผ้าจำนวน 19 คัน ภูเก็ตซักรีดเป็นผู้ให้บริการซักรีดระดับอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัยเป็นจำนวนมาก จึงสามารถสร้างงานบริการซักรีดที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลา

     โดยสามารถสร้างงานบริการซักรีดได้ สูงสุดวันละ 50 ตัน ภูเก็ตซักรีดใช้ผลิตภัณฑ์ซักรีดของ Ecolab บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องน้ำยาและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการทำความสะอาดสิ่งทอ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมโรงแรม และซักรีดชั้นนำทั่วโลก

     ภูเก็ตซักรีดมีแหล่งน้ำที่ได้มาตรฐานเป็นของตนเอง เพื่อใช้ในระบบซักรีด และมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อรองรับการสร้างงานบริการซักรีดอย่างต่อเนื่อง ภูเก็ตซักรีดมีพนักงานและผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมากที่มีทักษะและความเข้าใจในด้านงานบริการซักรีดเป็นอย่างดี ด้วยความพร้อมในด้านต่างๆนี้ ทำให้ภูเก็ตซักรีดสามารถให้บริการซักรีดที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และยังทำให้ภูเก็ตซักรีดเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม

     ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ทักษะฝีมือของพนักงาน เทคโนโลยีอันทันสมัย และผลิตภัณฑ์ซักรีดที่ครบครัน ภูเก็ตซักรีดให้บริการซักรีดผ้าชนิดต่างๆ ของโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา โดยให้บริการซักรีดผ้าในส่วนของห้องพัก ผ้าในส่วนของห้องอาหาร เสื้อผ้าของแขกผู้เข้าพักในโรงแรม และชุดยูนิฟอร์มต่างๆ
    ด้วยความปราณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด ความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้บริการ ภูเก็ตซักรีดให้บริการซักรีด เสื้อผ้าแก่ผู้ใช้บริการรายย่อย และครัวเรือนต่างๆ ทั้งเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวัน  เสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ในโอกาสพิเศษ และสิ่งทอทุกประเภท เช่น ผ้าม่าน พรม กระเป๋า ปลอกเบาะ ฯลฯ ภูเก็ตซักรีด มีหน้าร้านซักรีดเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายย่อยทั้งหมด 2 แห่ง ภายใต้แบรนด์ Lagoon และ Beyond
 
       
ภูเก็ตซักรีด ขอขอบคุณทุก โรงแรม ที่ให้ความไว้วางใจเลือกรับบริการซักรีดจากเรา ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ภูเก็ตซักรีด ได้มีการพัฒนางานบริการซักรีดอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ และข้อติชมที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้งานบริการซักรีดที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภูเก็ตซักรีด ได้จัดทำสารสัมพันธ์ นี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับสื่อสารกับผู้ใช้บริการในโอกาส และวาระต่างๆ โดยแนวคิดในการจัดทำ สารสัมพันธ์เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีกับโรงแรมต่างๆ นอกเหนือจากการสื่อสารกันด้วยช่องทางอื่นๆแล้ว สารสัมพันธ์ นี้เป็นสิ่งที่แสดงออกถึง ความยินดี และความภาคภูมิใจที่ ภูเก็ตซักรีด ได้ให้บริการซักรีดแก่โรงแรมชั้นนำต่างๆมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนได้รับความเชื่อถือ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และโรงแรม ภายในภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงComing Soon ...
รับโปรโมชั่นซักรีดของแต่ละเดือน
ภูเก็ตซักรีด จัดโปรโมชั่นสำหรับท่านผู้ใช้บริการรายย่อย โดยการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่านสามารถร่วมรายการ และติดตามข่าวสาร ได้ที่หน้า facebook ของภูเก็ตซักรีด ( www.facebook.com/PhuketLaundryCompany ) โปรโมชั่นในแต่ละเดือนจะแตกต่างกัน มีทั้งรายการ ลด แลก แจก และแถม เป็นโปรโมชั่นสุดคุ้ม สำหรับทุกท่าน
 
เครื่องซักแบบอัตโนมัติทั้งระบบ หรือเครื่องอุโมงค์
ระบบนี้เป็นระบบการซักและอบแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การใส่ผ้าเข้าไปในเครื่องโดยการลำเลียงผ้าด้วยสายพาน ผ้าจะผ่านขั้นตอนการซัก ขั้นตอนการ press หรือการรีดน้ำออก และสุดท้ายคือขั้นตอนการอบ จากนั้นผ้าจะถูกลำเลียงออกมาจากเครื่องโดยอัตโนมัติ ระบบนี้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้อย่างละเอียด จึงทำให้ภูเก็ตซักรีดสามารถสร้างงานบริการซักรีดได้เป็นจำนวนมาก โดยระบบนี้มีกำลังการผลิตสูงถึง 720 กิโลกรัม ต่อรอบการซัก
ผลิตภัณฑ์ซักรีดของ ECOLAB
ภูเก็ตซักรีด ใช้ผลิตภัณฑ์ซักรีดของ ECOLAB ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องน้ำยา และสารสังเคราะห์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการทำความสะอาดสิ่งทอทุกประเภท อีกทั้งยังมีการพัฒนา และศึกษาวิจัยตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยลงรายละเอียดถึงการศึกษาด้านไวรัส และแบคทีเรียชนิดต่างๆที่อาจก่อให้เกิดโรคต่อมนุษย์ มีการศึกษาถึงผลกระทบด้านพลังงานและทรัพยากร และผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ ECOLAB มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่าภูเก็ตซักรีด เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้งานบริการซักรีดที่เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกท่าน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 KVA
ในงานบริการซักรีด กำหนดเวลาในการส่งมอบเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากผู้ใช้บริการ คือโรงแรม ต้องนำผ้าไปใช้เพื่อให้บริการแขกผู้เข้าพัก หากมีจำนวนผ้าไม่เพียงพอ หรือส่งมอบล่าช้าเกินกว่ากำหนด จะทำให้งานบริการของโรงแรมเกิดปัญหา ภูเก็ตซักรีดจึงได้เตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการสร้างงานบริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้บริการแน่ใจได้ว่าจะได้ รับผ้าตรงตามกำหนดเสมอ
 
แหล่งน้ำของภูเก็ตซักรีด
ความสะอาดของน้ำที่ใช้ในระบบซักรีดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในการสร้างงานบริการซักรีดที่มีคุณภาพ ภูเก็ตซักรีดมีบ่อกักเก็บน้ำสูง 10 เมตร ที่ติดตั้งระบบกรองน้ำ 5 ขั้นตอน ทำให้ภูเก็ตซักรีดมีแหล่งน้ำที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในระบบการซักผ้าชนิดต่างๆ
บริการรถรับ-ส่งผ้า ในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา
ภูเก็ตซักรีดมีรถรับ-ส่งผ้าจำนวน 19 คัน เพื่อให้บริการแก่โรงแรมต่างๆในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา จำนวนรถที่มีเพียงพอนี้ ทำให้ภูเก็ตซักรีดสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา ทั้งในการรับส่งผ้ารอบปกติ และการรับส่งผ้าในกรณีเร่งด่วน
งานประเพณีต่างๆ ของชาวภูเก็ต
ภูเก็ตซักรีดเป็นบริษัทของคนภูเก็ต ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และให้บริการแก่ประชาชนและโรงแรมต่างๆ ในภูเก็ต ดังนั้นภูเก็ตซักรีด จึงให้ความสำคัญกับงานประเพณีท้องถิ่นของชาวภูเก็ต และมีความภูมิใจที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานประเพณีท้องถิ่น ต่างๆ ตามเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ี้ www.phuket.go.th/webpk/contents.php?str=introduce_cult
จาก: คุณวิรัตน์ โชคลานา
Assistant Night Manager (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม อันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

" การบริการที่รวดเร็ว ราคาที่เหมาะสม สภาพผ้าที่ออกมา สะอาด หอม เรียบร้อยดี "
จาก: คุณอำนวย แซ่น่ำ
หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม กะรน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

" บริษัท ภูเก็ตซักรีด เป็นบริษัทที่ให้บริการส่งผ้าตรงเวลาได้ทันความต้องการของลูกค้ามีปัญหาอะไรก็สามารถแก้ปัญหาให้ได้ บริการดี ใส่ใจลูกค้า "
จาก: คุณวราภรณ์ คำสุรีย์
ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม/บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ท (ป่าตอง)

  • พนักงานสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
  • ความสะอาดดี รักษาคุณภาพของ
    ความสะอาดได้ดี
  • ให้ความร่วมมือกับองค์กรดี ในเวลาที่ร้องขอเพิ่มจากสัญญา
  • ยอมรับและแก้ไขปรับปรุงในข้อตำหนิ
จาก: คุณพิเชษฐ์ เมืองสุวรรณ
Executive Housekeeper (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม บ้านไทย บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

" ผ้าสะอาด ได้มาตรฐาน เคมีที่ใช้ไม่ทำลายอายุงานของผ้า บริการตรงเวลา เมื่อมีการร้องขอเป็นกรณีพิเศษก็ให้ความร่วมมือดี พนักงานสุภาพ-เรียบร้อย ช่วยเหลือสนับสนุนพนักงานโรงแรมโดยไม่ต้องร้องขอ "
จาก: คุณสมศรี พึ่งแรง
Housekeeping director (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม ภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา

" ได้ไปเยี่ยมชมแล้ว ก็รู้สึกมั่นใจในการทำงานเพราะเป็นระบบมีมาตรฐาน อุปกรณ์ทันสมัย ครบครัน พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความชำนาญงาน ให้ความมั่นใจในคุณภาพของการซักรีด และมั่นใจที่เลือกใช้บริการกับภูเก็ตซักรีด "
จาก: คุณจำรัส ทอดทิ้ง
หัวหน้าฝ่ายซักรีด (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม คลับเมด ภูเก็ต

"เรื่องบริการของภูเก็ตซักรีดต่อโรงแรมคลับเมด ดีมาตลอด ให้ความสนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที คุณภาพดีมาตลอด ในเรื่องของเวลารับส่งมีปัญหาน้อยมาก ทางโรงแรมคลับเมดก็เชื่อมั่นและใช้บริการของ บริษัท ภูเก็ตซักรีด มาตลอด 27 ปี"
© Copyright 2012 www.phuketlaundry.co.th All rights reserved. Design & Develop by PhuketWindow.com