เกี่ยวกับเรา ภูเก็ตซักรีด


ปี พ.ศ. 2506 นายอ๋อง ซิมผ่าย (ต้นตระกูลถาวรว่องวงศ์) ได้เปิดโรงแรมแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต คือโรงแรมถาวรภูเก็ต ซึ่ง ณ ตอนนั้นมีโรงแรมที่ห้องพักติดเครื่องปรับอากาศอยู่เพียง 2 แห่ง ใน 14 จังหวัดภาคใต้ คือ โรงแรมถาวรภูเก็ต จ.ภูเก็ต และโรงแรมคิงส์ จ.สงขลา ด้วยความเป็นเครือญาติกัน ครอบครัวเพ็ชรวรุณจึงได้เริ่มต้นกิจการซักรีด โดยรับซักรีดผ้าชนิดต่างๆให้กับโรงแรมถาวรภูเก็ต การทำซักรีดในขณะนั้นมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีไม่มากนัก จึงเน้นไปที่การใช้แรงงานคนเป็นหลัก

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2522 ครอบครัวเพ็ชรวรุณ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ต ในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของประเทศ และในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ เวลานั้น โรงแรมต่างๆ เริ่มเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ทำให้เกิดอุปสงค์ต่องานบริการซักรีดผ้าของโรงแรมหลากหลายระดับ ที่ได้มาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพ งานบริการ และความตรงต่อเวลา ครอบครัวเพ็ชรวรุณจึงได้ระดมเงินทุน เพื่อจัดตั้ง บริษัท ภูเก็ตซักรีด จำกัด ขึ้น

ด้วยเงินทุนจำนวนไม่มากนัก คุณพ่อเกียรติ เพ็ชรวรุณ คุณประกิจ เพ็ชรวรุณ บุตรชายคนโต และคุณภูฉัตร เพ็ชรวรุณ บุตรชายคนที่สามของครอบครัวได้เริ่มต้นวางระบบโรงงานโดยใช้เครื่องจักร ผสมผสานกับการใช้แรงงาน โดยได้มีการพัฒนาและดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอด จวบจนปีพ.ศ. 2537 คุณประกอบ เพ็ชรวรุณ บุตรชายคนที่สอง ได้เข้ามารับงานบริหารโรงงานเป็นต้นมา

ภูเก็ตซักรีด ได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มาร่วมกับพี่น้องชาวภูเก็ต และชาวไทยทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่การแพร่ระบาดของ โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่2009 เหตุการณ์ซึนามิ และการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ และจังหวัดภูเก็ต เมื่อสถานการณ์ด้านต่างๆ มีความมั่นคงมากขึ้น ภูเก็ตซักรีด จึงเริ่มขยายกิจการ และเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อตอบสนองต่อการขยายกิจการของโรงแรมต่างๆ ที่มีจำนวนผู้เข้าพักเพิ่มมากขึ้น และเพื่อการลดต้นทุนในระยะยาว เนื่องจากงานให้บริการซักรีดมีต้นทุนค่อนข้างสูงและแปรผันตามค่าแรงงาน และราคาพลังงานในตลาดโลก ในขณะที่ราคาค่าบริการซักรีดไม่สามารถปรับขึ้นได้มากนัก

บริษัท ภูเก็ตซักรีด จำกัด มีวิสัยทัศน์ คือ “มุ่งมั่น พัฒนา สู่ระดับสากล” ได้เติบโตและพัฒนาควบคู่กับจังหวัดภูเก็ต โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินกิจการ และให้ความสำคัญกับพนักงานและสังคมโดยรวม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการในฐานะหนึ่งหน่วยธุรกิจที่อยู่ร่วมในสังคม และสามารถสร้างประโยชน์ในด้านต่างๆให้แก่สังคมได้ นอกจากนี้ ภูเก็ตซักรีด ยังมุ่งเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยี ไปพร้อมกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เพื่อให้พนักงานมีทักษะและความเข้าใจในงานบริการซักรีดอย่างแท้จริง

คุณประกอบ เพ็ชรวรุณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และพนักงานยังคงมุ่งมั่นและพัฒนา ภูเก็ตซักรีด เพื่อสร้างงานบริการซักรีดที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพื่อสร้างชื่อ ภูเก็ตซักรีด ในฐานะแบรนด์ไทยให้ก้าวไปในระดับสากล ปัจจุบัน ภูเก็ตซักรีดเป็นผู้ให้บริการซักรีดแก่โรงแรมต่างๆ ในจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ และพังงา