Finishing Equipment


Finishing Equipment เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำให้เสื้อผ้าคืนสภาพ หลังจากขั้นตอนการซัก และขั้นตอนการอบที่ทำให้ สภาพของเสื้อผ้าเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากในขั้นตอนการซัก เสื้อผ้าได้ถูกเหวี่ยงไปมาโดยแรงหมุนของเครื่องซัก และใน ขั้นตอนการอบซึ่งเป็นการทำให้ความชื้นระเหยออกจากเนื้อ ผ้านั้น ยังไม่ได้มีการทำให้เสื้อผ้ากลับสู่สภาพเดิม คือมีขนาด มีความเรียบ และมีรูปทรงเดิม

นอกจากการรีดแล้ว Finishing Equipment เป็น อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นี้และยังเพิ่มความรวดเร็วให้การปฏิบัติ งานอีกด้วย โดยอุปกรณ์นี้สามารถลดระยะเวลาการทำงานด้วยแรงงานคนได้อย่างมาก จึงเหมาะสำหรับงานรีดผ้าเป็นจำนวนมากที่ต้องการความรวดเร็ว และความปราณีตสูง เช่น การรีดชุดยูนิฟอร์มเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน