เครื่องรีดผ้า


เครื่องรีดผ้าเป็นสิ่งสำคัญในขั้นตอนงานซักอบรีด ผ้าที่ผ่านการซักและการอบมาเป็นอย่างดี หากเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการรีด ก็ถือว่าผ้าไม่ได้คุณภาพ ภูเก็ตซักรีดให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีด้านการรีดผ้า ทำให้ภูเก็ตซักรีดมีเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในขั้นตอนการรีดผ้าอย่างพร้อมเพรียง ทั้งเครื่องรีดผ้าขนาดใหญ่หน้ากว้าง ตั้งแต่ 3 เมตร ไปจนถึงหน้ากว้า 3.30 เมตร ที่ใช้ในการรีดผ้าโรงแรมชนิดต่างๆ

เครื่องรีดที่มีหน้ากว้าง 3.30 เมตร ทำให้ภูเก็ตซักรีดสามารถรีดผ้าปูที่นอนที่มีหน้ากว้างมากกว่าขนาดปกติได้ (ผ้าปูที่นอนที่ใช้ปูเมื่อนำเตียง ขนาด 3.5ฟุต สองเตียงมาชนกัน) หากผู้ให้บริการซักรีดมีเครื่องรีดที่หน้าแคบทำให้ต้องพับผ้าปูที่นอนก่อนรีด จะทำให้เกิดรอยพับตรงกลาง ซึ่งส่งผลถึงความเรียบร้อยของงานบริการ ภูเก็ตซักรีดมีเครื่องรีดผ้าจำนวน 5 เครื่อง แต่ละเครื่องมีการติดตั้งเครื่องพับผ้าอัตโนมัติ ทำให้ภูเก็ตซักรีดสามารถรีดผ้าชนิดต่างๆได้อย่างมีคุณภาพ และภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการสร้างงานบริการนี้ ทำให้ภูเก็ตซักรีดเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใช้บริการโดยเสมอมา