เครื่องซักผ้า


ภูเก็ตซักรีดให้ความสำคัญกับการเลือกเครื่องซักผ้าให้เหมาะกับงาน คือด้านคุณภาพ กำลังการผลิต การบำรุงรักษา และ ขนาดของเครื่องซัก ภูเก็ตซักรีดมีเครื่องซักผ้าสำหรับรองรับกำลังการผลิต เป็นจำนวนมาก ทั้งขนาด 450 ปอนด์ 200 ปอนด์ และ 125 ปอนด์ สำหรับซักผ้าลินินในห้องพัก และผ้าขนหนูประเภทต่างๆ เมื่อพนักงานคัดเลือกประเภทผ้า และชั่งน้ำหนักผ้าแล้ว พนักงานจะนำผ้าเข้าเครื่องซัก ตามจำนวนที่เหมาะสมกับเครื่องซักแต่ละขนาด จากนั้นน้ำยา Ecolab จะผ่านเข้าเครื่องโดยอัตโนมัติ ตามโปรแกรมการซักผ้าแต่ละประเภท ผ้าชนิดต่างๆที่ผ่านขั้นตอนการซักของภูเก็ตซักรีดจะขาว สะอาด และสดใส นอกจากนี้ภูเก็ตซักรีดยังมีเครื่องซักระบบลากูน และเครื่องซักแห้ง สำหรับซักผ้าที่ใช้สวมใส่ทุกประเภทเนื้อผ้า ทั้งผ้าขนสัตว์ ผ้าหนังแท้และหนังเทียม ผ้าที่มีลูกปัดและเลื่อมต่างๆ ฯลฯ

โดยเครื่องซักแต่ละแบบจะใช้เคมีภัณฑ์ในการซักรีดที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการซักผ้าต่างชนิดกัน การที่ภูเก็ตซักรีดมีเครื่องซักหลายระบบ ทำให้ภูเก็ตซักรีดสามารถซักผ้าต่างชนิดกันได้อย่าง มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

ระบบการซักแบบลากูนเป็นอย่างไร?

ลากูน คือระบบการซักที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน Woolmark ว่าเป็นระบบการซักผ้าที่อ่อนโยนและถนอมเนื้อผ้า ระบบลากูนสามารถซักผ้าได้หลากหลายประเภท เช่น ผ้าขนสัตว์ ผ้าไหม ผ้าหนังแท้และหนังเทียม ผ้าที่มีลูกปัดและเลื่อมต่างๆ ฯลฯ โดยการเลือกโปรแกรมที่เหมาะกับเนื้อผ้า จุดเด่นของระบบลากูนคือ สามารถใช้แทนระบบการซักแห้งได้ ทั้งที่เป็นระบบการซักน้ำประเภทหนึ่ง โดยใช้สารประกอบการซักรีดที่คิดค้นมาโดยเฉพาะระบบลากูน การซักระบบนี้จะช่วยกำจัดคราบเหงื่อไคล และสิ่งสกปรกชนิดต่างๆ ที่การซักด้วยน้ำมันซักแห้งซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่สามารถขจัดออกจากเนื้อผ้าได้ แต่เนื่องจากส่วนประกอบสำคัญในระบบนี้คือสารประกอบที่ใช้ในกระบวนการซักซึ่งมีหลายชนิด และมีราคาสูง ทำให้ต้นทุนงานให้บริการซักรีดที่ใช้ระบบนี้สูงขึ้นตามไปด้วย

ระบบการซักแห้งหรือการซักน้ำมัน

การซักแห้ง คือกระบวนการทำความสะอาดสิ่งทอที่ไม่ได้ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย แต่ใช้น้ำมันแทน โดยน้ำมันจะไม่ซึมเข้าสู่เส้นใยผ้าเหมือนตัวทำละลายที่เป็นน้ำ การซักแห้งจึงสามารถคงสีสัน ขนาด และสภาพผ้าไว้ได้เป็นอย่างดี