ถาม-ตอบ


คุณกานต์ เพ็ชรวรุณ

ผู้จัดการทั่วไป
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำถาม : ใครคือกลุ่มผู้ใช้บริการหลักของภูเก็ตซักรีด?

กลุ่มผู้ใช้บริการหลักของเราคือ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 50 ห้องขึ้นไป เนื่องจากเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆของเรามีกำลังการผลิตสูง เพื่อการสร้างงานบริการในเชิง อุตสาหกรรม ดังนั้นผู้ใช้บริการของเราจึงเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ ธุรกิจโรงแรมที่มีห้องพักเป็นจำนวนมาก และมี occupancy ที่สูง จึงต้องการงานบริการซักรีด ที่มีความแน่นอน ตรงต่อเวลา และได้มาตรฐาน นอกจากงานบริการซักรีดผ้าในส่วนของโรงแรม เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าขนหนูชนิดต่างๆ และผ้าในส่วนของห้องอาหารแล้ว เรายังให้บริการซักรีด เสื้อผ้าของแขกผู้เข้าพักที่โรงแรมและ ชุดยูนิฟอร์มต่างๆของพนักงาน ทำให้เราสามารถ มอบงานบริการซักรีดที่ครบวงจรให้แก่โรงแรมต่างๆ ได้

คำถาม : มีวิธีเลือกใช้เครื่องจักร และอุปกรณ์ซักรีดต่างๆที่นำมาใช้ในงานบริการอย่างไร?

ภูเก็ตซักรีดเปิดให้บริการมา 30 กว่าปีแล้ว ทำให้เราได้รู้จักกับตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรและ อุปกรณ์ซักรีดหลายราย แต่ละบริษัทก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมานำเสนออยู่เสมอ ทำให้เราได้ความรู้ใหม่ๆ และได้พัฒนาด้านเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ของเรา ซึ่งทางภูเก็ตซักรีด ก็ต้องขอขอบคุณผู้แทนจำหน่ายทุกๆราย มา ณ โอกาสนี้ด้วย เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานบริการซักรีดได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อการสร้างงานบริการซักรีดที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลา แต่อาจจะมีในส่วนของ รายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันอยู่ ซึ่งเราก็ต้องใช้เวลาศึกษา และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แทนจำหน่ายต่างๆ

คำถาม : ภูเก็ตซักรีดมีวิธีเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ เช่นน้ำยาซักรีดต่างๆ อย่างไร?

ภูเก็ตซักรีดใช้ผลิตภัณฑ์ซักรีดของ Ecolab เนื่องจากเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีการพัฒนา และศึกษาวิจัยตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยลงรายละเอียดถึงการศึกษาด้านไวรัส และแบคทีเรียชนิดต่างๆที่อาจก่อให้เกิดโรคต่อมนุษย์ การศึกษาด้านพลังงานและทรัพยากร และการศึกษาถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Ecolab มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง สิ่งที่สำคัญคือ ผู้ใช้บริการซักรีดของเราเป็นโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที่ต้องการงานบริการซักรีดที่ดีที่สุด และ Ecolab เป็นแบรนด์ที่รู้จักกันในอุตสาหกรรมซักรีด และโรงแรมทั่วโลกเป็นอย่างดี การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Ecolab จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ภูเก็ตซักรีดเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใช้บริการ

คำถาม : ภูเก็ตซักรีดมีวิธีบริหารพนักงานแผนกต่างๆในองค์กรอย่างไร?

ในฐานะบริษัท เราถือว่าเราโชคดีที่พนักงานจำนวนมากอยู่กับเรามาเป็นระยะเวลานาน ทำให้มีความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆของงานซักรีดเป็นอย่างดีจากประสบการณ์ที่สั่งสมเรื่อยมา เมื่อรับพนักงานเข้าใหม่ เราจะให้เขาเริ่มงานจากระดับพื้นฐานของแต่ละส่วนงานก่อน โดยจะต้องอยู่ในความดูแลของหัวหน้างานอีกที ถึงแม้เราจะเป็นบริษัทใหญ่ที่มีพนักงานเป็น จำนวนมาก แต่เราสร้างวัฒนธรรมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในองค์กร

โดยเฉพาะระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกสบายใจ ในการทำงาน สามารถปรึกษาปัญหาต่างๆกับหัวหน้าได้ แล้วพนักงานก็จะอยู่กับเราเป็นระยะ เวลานาน ภูเก็ตซักรีดยังให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของบุตรหลานพนักงานในรายที่ต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากเราเชื่อว่าการศึกษาจะสามารถพัฒนาสังคมโดยรวมให้ก้าวไปข้างหน้าได้เป็นอย่างดี

คำถาม : ตลาดงานให้บริการซักรีดของจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบัน?

ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีโรงแรมอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีผู้ให้บริการซักรีดอยู่หลายราย และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ในตลาดก็จะมีข่าวสารข้อมูลต่างๆเกิดขึ้น ซึ่งทางผู้ใช้บริการก็ ต้องใช้ดุลยพินิจในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสินใจ ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆมากมาย ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก และโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 เหตุการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ และที่ร้ายแรงที่สุดคือเหตุการณ์ซึนามิปี พ.ศ. 2549 เมื่อโรงแรมต่างๆมีจำนวนผู้เข้าพักลดลง ก็ส่งผลให้มีการใช้บริการซักรีดลดลง ตามไปด้วย

ในปัจจุบันที่สถานการณ์มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น เราจึงเริ่มขยายกิจการและเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อตอบสนองต่อการขยายกิจการของโรงแรมต่างๆ ที่มีจำนวนผู้เข้าพักเพิ่มมากขึ้น สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เมื่อจะเลือกใช้บริการซักรีด ก็มักจะทำการเปรียบเทียบทั้งด้านคุณภาพและต้นทุนมาเป็นอย่างดี จากนั้นจึงเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นส่วนประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ภูเก็ตซักรีด จะคอยติดตามอยู่เสมอว่า ในแต่ละช่วงเวลา ผู้ใช้บริการมีความต้องการงานบริการเป็นอย่างไร ต้องการสิ่งใดเป็นพิเศษ ในตลาดมีนวัตกรรมใดเกิดขึ้น และผู้ให้บริการซักรีดรายอื่นๆในตลาดเป็นอย่างไร ทำให้เราสามารถพัฒนางานบริการซักรีดให้ทันกับความต้องการของผู้ใช้บริการอยู่เสมอ

คำถาม : นอกจากให้บริการซักรีดแก่โรงแรมแล้ว ภูเก็ตซักรีดมีบริการด้านอื่นๆอีกหรือไม่?

นอกจากให้บริการซักรีดผ้าแก่โรงแรมต่างๆแล้ว เราเริ่มสายงานบริการซักรีดเสื้อผ้าของผู้ใช้ บริการรายย่อยเมื่อต้นปี พ.ศ. 2551 ตอนนี้ภูเก็ตซักรีดมีหน้าร้านซักรีดทั้งหมด 3 แห่ง (ไม่รวมหน้าร้านซักรีดที่อยู่ในโรงแรมต่างๆ) ภายใต้ 3 แบรนด์ คือ Lagoon, Beyond และ Phuket Laundry โดยแบรนด์ Lagoon จะให้บริการซักรีดเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ในชีวิตประจำวัน และให้บริการทำความสะอาดสิ่งทอประเภทต่างๆ ส่วนแบรนด์ Beyond จะเน้นให้บริการซักรีดเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่นชุดราตรี ชุดแต่งงาน และชุดแฟนซี

ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าประเภทที่ต้องซักแห้ง และเป็นเสื้อผ้าที่มีรายละเอียดมาก Beyond จึงเป็นซักรีดที่เหมาะกับผู้ใช้บริการที่มีกำลังซื้อสูง มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจง และมีเสื้อผ้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งทั้งแบรนด์ Lagoon และ Beyond นี้มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับบริการซักรีดจากเราได้ตามความพึงพอใจ

และสาขาล่าสุด คือ ภูเก็ตซักรีด สาขา ลามไลท์ อเวนิว ซึ่งอยู่ภายในศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่ใน ตัวเมืองภูเก็ต ที่เราเลือกแบรนด์ ภูเก็ตซักรีด มาเปิดกับสาขานี้ เนื่องจากชื่อ ภูเก็ตซักรีด เป็นที่รู้จักในจังหวัดภูเก็ตอยู่แล้วในด้านบริการซักรีดผ้าโรงแรมชนิดต่างๆ เราจึงอยากจะให้ชื่อนี้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ใช้บริการรายย่อยโดยทั่วไปด้วย ในเรื่องงานบริการซักรีด ที่มีคุณภาพ และตรงต่อเวลา ซึ่งภายในระยะเวลาไม่นานหน้าร้านทั้ง 3 สาขานี้ ก็ได้รับการตอบรับ จากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี