เครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์


เครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์ คือเครื่องซักผ้าที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ประกอบด้วยระบบซักผ้า ระบบอบผ้า และ ระบบลำเลียงผ้า โดยจุดเด่นของระบบนี้คือ ทุกๆระบบจะถูกควบคุมและคำนวณด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ การคำนวณปริมาณน้ำยาให้เหมาะกับน้ำหนักผ้าที่ใส่เข้าไป การคำนวณปริมาณน้ำและอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการซักผ้าแต่ละชนิด การคำนวณเวลาอบผ้า และใช้อินฟราเรดตรวจวัด อุณหภูมิผ้าในตู้อบ ทำให้หมดปัญหาผ้าแห้งเกินไปหรือผ้าชื้นเกินไป และเนื่องจากทุกๆระบบถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องซักระบบอุโมงค์จึงสามารถลดความผิดพลาดของ human-error ไปได้

ในปัจจุบันภูเก็ตซักรีดเป็นหนึ่งในบริษัทไม่กี่เจ้าในจังหวัดภูเก็ตที่มีเครื่องซักระบบอุโมงค์ และเราเป็นเพียงเจ้าเดียวที่มีเครื่องซักระบบอุโมงค์ถึงสองตัว